nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1

Vítejte na našich stránkách

Naše advokátní kancelář Vavroch a partneři patří mezi největší v Jihočeském kraji.
Byla založena v roce 1990 advokátem JUDr. Františkem Vavrochem.

V souladu se zákonem o advokacii jsme oprávněni poskytovat právní služby v oblasti českého a evropského práva. Díky širokému personálnímu obsazení jsme schopni poskytovat právní služby ve všech odvětvích českého práva, když v naší činnosti převažuje agenda z oblasti práva občanského, obchodního a trestního.

V rámci výkonu všeobecné advokátní praxe zastupujeme své klienty před obecnými soudy všech stupňů v civilním řízení a v trestním řízení. Dále zastupujeme v rozhodčím řízení, ve správním řízení, v řízení u správních soudů a v řízení u Ústavního soudu.
Poskytujeme také právní poradenství a sepisujeme listiny o právních úkonech, zejména smlouvy.

V naší advokátní kanceláři je činných pět advokátů a tři advokátní koncipienti.
Advokáti:

Advokátní koncipienti:
Trvale spolupracující advokáti:

Provoz kanceláře:
zajišťuje ekonomická manažerka
Ing. Kateřina Dvořáková a tři adm. pracovnice

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz