nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1Mgr. Michal Tomek Mgr. Michal Tomek
- narozen 1983
- vystudoval PF ZČU v Plzni, absolvoval 2009
- advokát, v advokacii od roku 2010

generální advokátní praxe se specializací na:
- občanské právo
- obchodní právo
- rodinné právo
- trestní právo

IČ: 1831071
ČAK: 15106
Mgr. Michal Tomek

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz