nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1JUDr. Ladislav Dusil JUDr. Ladislav Dusil
- narozen 1962
- vystudoval PF UK v Praze, absolvoval 1984
- 1985-1990 pracoval jako podnikový právník
- advokát, v advokacii od roku 1991

generální advokátní praxe se specializací na:
- obchodní právo
- občanské právo
- trestní právo
- bytové právo
- stavební právo
- smluvní agenda

IČ: 66209919
ČAK: 1738
JUDr. Ladislav Dusil

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz