nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1Mgr. Daniel Krajčo Mgr. Ing. Daniel Krajčo
- narozen 1970
- vystudoval PF MU v Brně, absolvoval 1995
- 1995-1997 soudní čekatel u Krajského soudu
   v Českých Budějovicích
- advokát, v advokacii od roku 1997

generální advokátní praxe se specializací na:
- občanské právo
- obchodní právo
- trestní právo
- správní právo
- smluvní agenda
- rodinné právo

IČ: 66250757
ČAK: 9239
Mgr. Ing. Daniel Krajčo

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz