nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1JUDr. František Vavroch JUDr. František Vavroch
- narozen 1952
- vystudoval PF UK v Praze, absolvoval 1976
- advokát, v advokacii od roku 1976

generální advokátní praxe se specializací na:
- občanské právo
- insolvenční právo
- trestní právo
- obchodní právo
- rodinné právo

člen:
- odvolací kárná komise ČAK
- zkušební komise ČAK

IČ: 66201039 | ČAK: 0723
JUDr. František Vavroch

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz