nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz