nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice 1Jakub Hlásek JUDr. Jan Nosek
Vít Tomáš Mgr. Tomáš Vít
- narozen 1989
- vystudoval PF MU v Brně, absolvoval v roce 2014
- advokát, v advokacii od roku 2014
- narozen 1987
- vystudoval PF MU v Brně, absolvoval v roce 2012
- advokát, v advokacii od roku 2012

tel.: 386 357 457, 386 352 290, 386 350 500 fax: 386 356 661 mobil recepce: 602 425 609 e-mail: akvavroch@akvavroch.cz